PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẦM NON “NĂM TRONG MỘT BIMBON” – NÂNG CẤP PHIÊN BẢN 11.11.2016

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẦM NON “NĂM TRONG MỘT BIMBON” NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI – PHIÊN BẢN 11.11.2016

Công ty BimBon Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý mầm non “Năm trong một BimBon” – Phiên bản 11.11.2016 có những tính năng mới sau đây:

  1. Môđun Khẩu phần ăn:
  2. Chuyển thực đơn

Đối với các trường sử dụng thực đơn theo chu kỳ (quay vòng thực đơn theo mùa). Hiện nay phiên bản mới này cho phép chúng ta chuyển thực đơn tuần cũ sang bao gồm cả thực phẩm và hàng kho sang cùng. Bạn chỉ cần khai báo lại số học sinh đi học để hoàn chỉnh sổ sách khẩu phần ăn nhanh chóng.

phan_mem_quan_ly_mam_non_phien_ban_11.11.2016

  1. Điều chỉnh số học sinh trong thực đơn:

Phiên bản này cho phép các bạn có thể điều chỉnh lại số học sinh dự kiến trong thực đơn khi mà thực đơn đã được xác nhận nhưng ngày cập nhật chưa thực hiện Bước 2 và Bước 3 ngay trong cửa sổ xây dựng thực đơn

  1. Điều chỉnh thừa thiếu tiền

Trong Bước 2 cân đối thực phẩm, hiện nay có thêm chức năng điều chỉnh tiền thừa thiếu tự động. Phần mềm sẽ điều chỉnh để cho tiền thừa thiếu về gần 0.

phan_mem_quan_ly_mam_non_chinh_ty_le_tien_phien_ban_11.11.2016

  1. Báo cáo Khẩu phần ăn và Thành phần dinh dưỡng hàng ngày

Hiện nay do yêu cầu của một số Phòng Giáo dục quận huyện. Biểu báo cáo được gộp hai biểu Khẩu phần ăn và Thành phần dinh dưỡng vào chung một biểu in trong giấy A4.

  1. Môđun Quản lý tài chính

Chức năng cập nhật giá trị gia tăng hàng tháng được thêm tính năng đưa số liệu của tháng trước sang.

Thay đổi tính năng trong phần Nhập khẩu Biên lai thu tiền hàng tháng sang Phiếu thu tài chính cho thuận tiện. Ngoài ra số biên lai thu tiền của mỗi học sinh được cố định trong các tháng.

Thêm biểu báo cáo Danh sách học sinh đã nộp tiền và chưa nộp tiền.

Báo cáo bảng kê tiền nộp hàng tháng được thể hiện thêm thành 4 liên (cho 2 học sinh) trong tờ giấy A4 để tiết kiệm in ấn.

phan_mem_quan_ly_mam_non_in_Bao_cao_phien_ban_11.11.2016

III. Tính năng in ấn biểu báo cáo

Đây là tính năng chung khi in ấn các biểu báo cáo trong tất cả các môđun. Bạn có thể chọn in trang chẵn, trang lẻ. Chọn các sheet cần in khi biểu báo cáo có nhiều sheet để in ấn.

phan_mem_quan_ly_mam_non_chuyen_in_phien_ban_11.11.2016

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.