Đặt dữ liệu máy chủ Internet

Chúng ta cùng so sánh hai giải pháp cho việc đặt cơ sở dữ liệu tại mạng nội bộ của trường bạn và mạng internet toàn cầu để làm rõ hơn tính ưu việt

1. Dữ liệu đặt tại mạng nội bộ (LAN)

LAN
  • Sử dụng một máy tính có cấu hình cao và ổn định hơn để đặt Cơ sở dữ liệu (máy chủ). Tất cả các máy tính trong mạng nội bộ của trường được cài đặt ứng dụng phần mềm và cùng kết nối đến máy chủ để thực hiện cập nhật dữ liệu.
  • Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên ra file và lưu trữ vào các thiết bị ngoài hoặc gửi vào hòm thư của bạn để tạo sự an toàn dữ liệu cho hệ thống.
  • Rủi do: Cháy nổ, hỏng máy chủ hoặc bị đánh cắp… làm mất dữ liệu.
  • Hạn chế: Người dùng chỉ thực hiện cập nhật dữ liệu khi sử dụng các máy tính trong mạng nội bộ (trong ngôi trường) của bạn mà thôi.

2. Dữ liệu đặt tại máy chủ Internet

Internet
  • Dữ liệu đặt trên máy chủ Internet của BimBon Việt Nam nên các máy tính chỉ cần có kết nối Internet là có thể làm việc được.
  • Bạn có thể làm việc tại bất kỳ đâu kể cả bạn đang đi công tác hoặc du lịch cũng có thể kiểm soát thông tin trong Cơ sở dữ liệu
  • Bạn có thể làm việc bất kỳ lúc nào vì môi trường Internet là 24/7
  • Rủi do: Gần như bằng 0 vì chúng tôi đã lo cho bạn việc sao lưu dữ liệu
  • Hạn chế: Bạn phải trả một khoản phí là 1,000,000 vnđ/năm