Dịch vụ làm sổ Thu và Thanh toán

Dịch vụ làm bộ sổ Thu và Thanh toán theo quy định của bậc học mầm non như sau:

Bao gồm lập danh sách học sinh theo các lớp, mức tiền học phí, theo dõi phiếu ăn tồn. Lập các phiếu thu – chi theo quy định của Bộ Tài chính…

đvt: vnđ/tháng

STT Thời gian hợp đồng Dưới 50 học sinh Từ 50 đến 100 học sinh Trên 100 học sinh
1 Dưới 6 tháng 900,000 1,000,000 1,300,000
2 Từ 6 đến 12 tháng 800,000 900,000 1,200,000
3 Từ 12 đến 24 tháng 700,000 800,000 1,100,000
4

Trên 24 tháng

600,000 700,000 1,000,000

(Bảng phí trên chưa tính thuế VAT)

Phí in ấn, đóng sổ, ghi chép cộng thêm 200,000 vnđ/tháng

Giảm ngay 30% phí trên trong năm 2016 đối với khách hàng ký hợp đồng từ 06 tháng trở lên

Quyền lợi của khách hàng:

Được hưởng dịch vụ nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo chất lượng số liệu phù hợp với đặc điểm Ngôi trường học của khách hàng.

Được tư vấn tài chính nội bộ, khai báo thuế

Được bàn giao cơ sở dữ liệu khi kết thúc hợp đồng và được giảm 50% giá thành của bộ phần mềm Quản lý trường mầm non “Năm trong Một BimBon”

Danh sách các đầu sổ:

– Nhật ký thu tiền học sinh

– Danh sách phiếu CHI

– Danh sách phiếu THU

– Sổ chi tiết THU – CHI theo quỹ

– Sổ tổng hợp THU – CHI theo quỹ

– Sổ thu và thanh toán tiền học sinh

– Tổng hợp thu tiền học sinh

– Tổng hợp thu và thanh toán tiền học sinh

Trách nhiệm của BimBon:

Đảm bảo tính trung thực, chính xác và bảo mật về dữ liệu.

Kết hợp và hướng dẫn về những việc in ấn, sao lưu dữ liệu, lấy thông tin từ khách hàng.

Nhanh chóng và kịp thời

Trách nhiệm của khách hàng:

Kết hợp với BimBon để thực hiện tốt công việc

Cung cấp sổ sách, hoá đơn, chứng từ liên quan

Thanh toán phí dịch vụ ngay sau khi ký kết hợp đồng