Hỏi đáp – Phần mềm các môdun

Phần mềm đưa ra hai mức học phí cho Nhà trẻ và Mẫu giáo. Vậy có những nhóm lớp thu khác số tiền có được không?

Trả lời:
Trong Môđun Khai báo và Danh mục, phần danh mục các khoản tiền nộp được phân hai mức tiền cho Nhà trẻ và Mẫu giáo. Riêng tiền ăn được quy định chung một mức cho cả trường. Tuy nhiên đối với những lớp học có mức thu khác hoặc trong một lớp học có một số học sinh có mức thu khác (tăng hoặc giảm học phí) bạn có thể điều chỉnh được mức học phí.

A_1

Thực hiện điều chỉnh học phí bằng cách kích đúp chuột vào tên học sinh cần điều chỉnh trong lúc cập nhật học phí. Nhập hệ số điều chỉnh hoặc nhập số tiền phụ thu cho học sinh.

Các tháng tiếp theo phần mềm sẽ tự động vẫn lấy mức học phí điều chỉnh này cho học sinh.

Học sinh mới bắt đầu nhập học giữa tháng thì thực hiện lập phiếu thu tiền như thế nào?

Trả lời:
Do đặc thù ngành học mầm non, học sinh có thể nhập học bất cứ thời điểm nào. Do vậy chúng ta cần đưa ra quy tắc tính phiếu ăn như sau:

Tháng nào có bao nhiêu ngày đi học thì thu đủ số phiếu ăn từ đầu tháng. Cuối tháng sẽ quyết toán phiếu ăn và chuyển những phiếu thừa sang cho tháng tiếp theo.

Đối với trường hợp học sinh nhập học không phải ngày đầu tháng thì chúng ta có thể giải thích cho phụ huynh về cách tính phiếu ăn như trên và vẫn thu đủ số phiếu ăn cả tháng. Như vậy các ngày đi học của học sinh được chấm ăn và cuối tháng quyết toán phiếu ăn như các bạn học sinh khác bình thường.

Đối với trường hợp không thu đủ phiếu ăn trong tháng mà chỉ tạm tính số phiếu ăn từ thời điểm nhập học đến cuối tháng. Các ngày đi học của học sinh vẫn thực hiện chấm ăn bình thường. Đến cuối tháng quyết toán phiếu ăn cho học sinh này thì phần mềm vẫn hiểu rằng học sinh đã được thu đủ phiếu ăn trong tháng nên phần tồn phiếu ăn chuyển sang tháng tiếp theo sẽ không đúng với thực tế đã làm. Lúc này bạn cần vào chức năng điều chỉnh học phí và phiếu ăn để quyết toán bằng tay cho phiếu ăn tồn thực tế.

A_1

Sau khi điều chỉnh quyết toán phiếu ăn của tháng nhập học ban đầu thì các tháng tiếp theo làm việc bình thường.

Đào tạo

Khám phá các buổi đào tạo về phần mềm của chúng tôi
Bắt đầu

Câu hỏi thường gặp

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc những vướng mắc bạn đang gặp phải khi sử dụng hoặc những tình huống xử lý phức tạp
Bắt đầu