Hỏi đáp

Phần mềm đưa ra hai mức học phí cho Nhà trẻ và Mẫu giáo. Vậy có những nhóm lớp thu khác số tiền có được không?

Trả lời: Trong Môđun Khai báo và Danh mục, phần danh mục các khoản tiền nộp được phân hai mức tiền cho Nhà trẻ và Mẫu giáo…


Học sinh mới bắt đầu nhập học giữa tháng thì thực hiện lập phiếu thu tiền như thế nào?

Trả lời: Do đặc thù ngành học mầm non, học sinh có thể nhập học bất cứ thời điểm nào…

Máy tính để cài đặt phần mềm này cần cấu hình như thế nào?

Trả lời:  Hệ thống phần mềm này được cài đặt trên mạng nội bộ (LAN) của trường bạn, các máy tính được kết nối với nhau là có thể cùng làm việc được…


Tôi có thể kết nối máy chấm công vân tay vào hệ thống này như thế nào?

Trả lời:   Máy chấm công vân tay hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại của các hãng sản xuất khác nhau…


Các thiết bị cầm tay có thể cài đặt phần mềm này được không?

Trả lời:   Hiện tại các thiết bị cầm tay như: Máy tính bảng, điện thoại thông minh chưa thể cài đặt phần mềm này được.

Tôi có thể vừa làm việc ở trường và làm việc ở nhà được không?

Trả lời:   Đối với hệ thống cài trên mạng nội bộ (LAN) ở trường thì máy tính ở ngoài mạng này sẽ không làm việc được với cơ sở dữ liệu …


Tôi muốn phân quyền cho giáo viên thực hiện các công việc của lớp, nhân viên kế toán thực hiện công việc về tài chính… có được không?

Trả lời:   Hiện nay trong hệ thống có nhiều môđun làm việc cho từng mảng công việc khác nhau như: Quản lý học sinh; Quản lý giáo viên; Quản lý về tài chính; Tính  khẩu phần ăn…