Môđun Quản lý Giáo viên

Môđun Quản lý giáo viên thực hiện cập nhật hồ sơ giáo viên, cập nhật các mức lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp…

V
1. Cập nhật hồ sơ giáo viên

Thông tin giáo viên, nhân viên gồm có Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ..  Đối với mã số nhân viên, giáo viên bạn nhập vào 5 ký tự số được đánh theo số thứ tự và không được trùng lặp với giáo viên, nhân viên khác. Nút lệnh ? cho bạn biết số cuối cùng đang cập nhật cho giáo viên, nhân viên.

V.1.1

Mã số giáo viên, nhân viên cũng sẽ được dùng tạo ID cho máy chấm công vân tay.

Chú ý: Đối với những trường có nhiều hơn một cơ sở mà thực hiện tính bảng lương chung toàn trường thì tất cả các cơ sở đặt mã giáo viên không được trùng nhau. Như vậy bạn có thể lấy dữ liệu chấm công vân tay về chung một nơi để thực hiện tính ngày công được.

Nút lệnh [Tình trạng] để thực hiện cập nhật bộ phận làm việc của giáo viên, nhân viên. Đồng thời những giáo viên, nhân viên nghỉ việc bạn cũng thực hiện ở chức năng này.

V.1.2

Để cập nhật mức lương cơ bản, bạn chọn đến giáo viên, nhân viên cần cập nhật và chọn nút lệnh [Lương cơ bản] để thực hiện.

V.1.3

Quy định loại lương gồm có:

Lương theo ngày công: Là loại lương được tính theo số ngày công mà giáo viên, nhân viên đi làm.

Lương khoán: Là loại lương hưởng đúng theo số tiền lương cơ bản.

Mức lương đóng BHXH sẽ dùng để tính tỷ lệ nộp BHXH theo quy định của luật BHXH. Mức nộp được quy định trong Môđun Khai báo và Hệ thống.

Phần cập nhật hợp đồng lao động bạn chọn đến nhân viên, giáo viên cần cập nhật và chọn nút lệnh [Hợp đồng lao động]. Thông tin này để theo dõi hạn hợp đồng lao động

2. Thực hiện chấm công, chấm ăn trưa

Chức năng chấm công cho giáo viên, nhân viên được thực hiện từ máy vân tay. Dữ liệu từ máy vân tay được chuyển về cơ sở dữ liệu và thực hiện quản lý trong cơ sở dữ liệu.

Trước khi thực hiện chức năng này bạn phải thực hiện chức năng đọc dữ liệu vân tay từ máy chấm công trong Môđun Quản lý vân tay.

Tuy nhiên đối với những trường chưa có máy vân tay bạn có thể chấm từ phần mềm qua cửa sổ làm việc này bằng cách kích đúp chuột vào ô cần chấm.

V.2

Các giá trị ô chấm công quy định như sau:

1:                      Cả ngày công

½:                     Nửa ngày công

P:                     Một ngày nghỉ phép

1/2P:                Nửa ngày nghỉ phép

Để trống:         Nghỉ không lương

 

Các giá trị ô chấm cơm trưa quy định như sau:

1: Có ăn trưa

Để trống: Không ăn trưa

3. Tính lương hàng tháng

Phần này cho phép bạn thực hiện xác nhận ngày công, cập nhật tiền thưởng thi đua hàng tháng.. để làm bảng lương cho cả trường.

V.3.1

Điều chỉnh ngày công

Chức năng này cho phép điều chỉnh lại ngày công cho lao động đối với trường hợp hệ thống phần mềm có tích hợp máy chấm công vân tay. Có thể lỗi do mất điện máy chấm vân tay không thực hiện chấm được. Hoặc có thể do đặc thù công việc nào đó mà người lao động đến chấm công nằm ngoài thời gian quy định của máy.

V.3.2

Phần tạm ứng lương, thưởng tháng và trừ thi đua trong tháng, bạn chọn đến giáo viên, nhân viên trong danh sách rồi chọn nút lệnh để thực hiện cập nhật.

Sau khi cập xong bảng lương bạn phải thực hiện chốt sổ bảng lương bằng cách chọn nút lệnh [Chốt sổ] trong cửa sổ làm việc trên.

4. Các mẫu biểu trong môđun quản lý giáo viên
STT Tên báo cáo Mô tả
1 Bảng lương Bảng lương hàng tháng của trường
2 Danh sách nhận lương tháng Danh sách chi tiết các khoản về lương cho từng giáo viên, nhân viên theo ½ giấy A4 để kẹp tiền khi phát lương từng người
3 Bảng chấm cơm giáo viên Bảng chấm cơm giáo viên, nhân viên trong tháng
4 Bảng chấm công Bảng chấm công giáo viên, nhân viên trong tháng
5 Thống kê giờ đi làm trong tháng Bảng chi tiết giờ đi làm, giờ về của giáo viên, nhân viên từ máy chấm công vân tay
6 Danh sách nhận tiền thưởng Danh sách giáo viên, nhân viên được thưởng tháng theo các mục việc
7 Danh sách trừ thi đua Danh sách giáo viên, nhân viên bị trừ thi đua trong tháng theo các điểm trừ
8 Bảng theo dõi lương cơ bản và hợp đồng lao động Thông thi thời gian thay đổi lương cơ bản, lương đóng BHXH và thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng lao động

Trong mỗi báo cáo, các dòng cột có thể điều chỉnh chiều rộng cột, chiều cao dòng để khi in báo cáo cho phù hợp khổ giấy A4. Các báo cáo có thể in ấn ra giấy hoặc xuất ra file MS Excel để phục vụ công tác khác.