Môđun Quản lý học sinh

Môđun quản lý học sinh thực hiện các chức năng về quản lý hồ sơ học sinh, phân lớp học cho học sinh, cập nhật đánh giá hàng tuần cho học sinh, chấm ăn hàng ngày…

IV
1. Cập nhật hồ sơ học sinh

Hồ sơ học sinh làm cơ sở để thực hiện các công tác quản lý khác trong toàn hệ thống. Hồ sơ được phân theo các nhóm thông tin như: Thông tin gia đình, thông tin học sinh, các đặc điểm thói quen của học sinh…

IV.1.1

Trong danh sách học sinh toàn trường, học sinh được nhóm theo các lớp học. Bạn có thể xem một số thông tin nhanh trong nhóm bằng cách đưa con trỏ chuột vào dòng có tên lớp học đó.

Bạn có thể tìm kiếm học sinh trong danh sách theo các điều kiện tìm. Với cách tìm kiếm theo chuỗi ký tự như Họ và tên, địa chỉ thì bạn có thể chỉ cần nhập một từ hoặc nhiều từ cần tìm kiếm. Các kết quả tìm được sẽ thông báo trong danh sách.

Từ cửa sổ danh sách học sinh ở trên, bạn có thể kích đúp chuột vào danh sách học sinh để mở cửa sổ cập nhật thông tin hồ sơ học sinh đó. Để thêm mới hồ sơ học sinh, bạn chọn phím F10.

Cập nhật ảnh của học sinh bạn cần có máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh cho học sinh. Trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu chúng ta cần chỉnh sửa ảnh sao cho kích thước của ảnh là 4cm x 6cm, độ phân giải ảnh là 70 pixels/cm. Bạn có thể sử dụng phần chỉnh sửa ảnh để thực hiện chức năng này.

IV.1.2

Chú ý: Khi nhập hồ sơ học sinh bạn rất thận trọng khi nhập thông tin về địa chỉ email của phụ huynh. Nếu bạn nhập vào không đúng thì phần sổ liên lạc điện tử sẽ không thể gửi vào email của phụ huynh được.

Để thay đổi lớp học hoặc học sinh nghỉ học, bạn chọn nút lệnh [Tình trạng]

IV.1.3
2. Cập nhật chương trình học

Chức năng này cho phép bạn cập nhật chương trình hoạt động (học và các hoạt động ngoại khoá trong tuần). Chọn lớp học và thời gian theo tuần học để thực hiện.

Chương trình học trong tuần bạn cần chia theo khung thời gian mỗi ngày trong tuần để cập nhật nội dung. Khung thời gian này được cập nhật trong Mođun Khai báo và Danh mục sao cho khớp thực tế trường bạn đang làm việc.

IV.2

Bạn có thể đính kèm nội dung các bài hát, bài thơ trong chương trình học hàng tuần. Nội dung này được chuyển vào hòm thư điện tử của phụ huynh học sinh hàng tuần.

Sau khi cập nhật nội dung xong bạn cần xác nhận chương trình học hàng tuần thì phần Môđun gửi tin cho phụ huynh mới chắc chắn thông tin đã được đảm bảo để thực hiện gửi tin.

3. Đánh giá học sinh trong tuần

Hàng tuần bạn có thể thực hiện đánh giá kết quả của mỗi học sinh trong tuần theo các tiêu thức như: Về học tập; Về sức khoẻ; Về các hoạt động ngoại khoá và Nhận xét chung.

IV.3

Chọn từng học sinh trong lớp để thực hiện đánh giá. Nội dung đánh giá có thể gửi vào hòm thư của phụ huynh trong Môđun Gửi tin hoặc cũng có thể in ra giấy bằng cách chọn nút lệnh [Chuyển in] ở trên

4. Đánh giá học sinh trong năm học

Hết năm học bạn thực hiện đánh giá học sinh theo các tiêu chí như: Phát triển thể lực, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm – quan hệ xã hội, phát triển thẩm mỹ và những nhận xét chung cho học sinh.

Bạn cũng phải chọn từng học sinh trong lớp học để thực hiện đánh giá. Nội dung đánh giá có thể gửi vào hòm thư của phụ huynh trong Môđun Gửi tin hoặc cũng có thể in ra giấy bằng cách chọn nút lệnh [Chuyển in]

IV.4
5. Cập nhật thông tin khám sức khoẻ học sinh

Trong năm học có những đợt khám sức khoẻ toàn trường cho học sinh. Những thông tin về tình hình sức khoẻ học sinh bạn lưu vào cơ sở dữ liệu để quản lý và theo dõi. Đồng thời thông tin này cũng gửi vào hòm thư ngay cho phụ huynh để phụ huynh nắm bắt tình hình sức khoẻ con em mình.

Bạn cũng phải chọn từng học sinh trong lớp học để thực hiện cập nhật. Nội dung đánh giá có thể gửi vào hòm thư của phụ huynh trong Môđun Gửi tin hoặc cũng có thể in ra giấy bằng cách chọn nút lệnh [Chuyển in]

IV.5
6. Cập nhật chấm phiếu ăn cho học sinh

Hàng ngày bạn cập nhật số liệu chấm ăn cho học sinh để thực hiện phần tính khẩu phần ăn và phần tính các khoản thu hàng tháng.

IV.6

Kích đúp chuột vào các ô cần điểm danh. Khi dữ liệu tháng đã được chốt số liệu về các khoản tiền nộp trong tháng ở Môđun Tài chính thì bạn không thể cập nhật lại số liệu chấm ăn của tháng đó.

Chú ý: Đối với những Trường có lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần thì phiếu ăn chỉ tính 5 ngày/tuần. Dữ liệu cập nhật Thứ 7 chỉ để quản lý thông tin ngoài dịch vụ chứ không tính vào phiếu ăn của tháng.

7. Các mẫu biểu trong môđun quản lý học sinh

 

STT Tên báo cáo Mô tả
1 Danh sách học sinh Danh sách học sinh theo các lớp. Thông tin lập báo cáo được lựa chọn cần đưa ra báo cáo.
2 Bảng chấm cơm học sinh Bảng chấm ăn của học sinh trong các lớp của tháng báo cáo.
3 Kết quả khám sức khoẻ định kỳ Kết quả khám sức khỏe định kỳ của học sinh theo lớp học.
4 Chương trình học hàng tuần Thông tin chương trình học hàng tuần để có thể in ấn treo bảng tin nhà trường.
5 Danh sách học sinh sinh nhật trong tháng Danh sách những học sinh có ngày sinh trong tháng để theo dõi
6 Danh sách địa chỉ email phụ huynh học sinh Danh sách địa chỉ email của bố/mẹ học sinh theo lớp học. Phục vụ cho việc gửi email theo nhóm

 

Trong mỗi báo cáo, các dòng cột có thể điều chỉnh chiều rộng cột, chiều cao dòng để khi in báo cáo cho phù hợp khổ giấy A4. Các báo cáo có thể in ấn ra giấy hoặc xuất ra file MS Excel để phục vụ công tác khác.