Tính năng mới

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẦM NON “NĂM TRONG MỘT BIMBON”

Kính gửi quý khách hàng. Hiện nay Công ty BimBon Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý mầm non “Năm trong một BimBon” – Phiên bản ngày 11 tháng 11 năm 2016 có những tính năng mới sau đây:

I. Môđun Khẩu phần ăn:
  1. Chuyển thực đơn

Đối với các trường sử dụng thực đơn theo chu kỳ (quay vòng thực đơn theo mùa). Hiện nay phiên bản mới này cho phép chúng ta chuyển thực đơn tuần cũ sang bao gồm cả thực phẩm và hàng kho sang cùng. Bạn chỉ cần khai báo lại số học sinh đi học để hoàn chỉnh sổ sách khẩu phần ăn nhanh chóng.Chuyển thực đơn

  1. Điều chỉnh số học sinh trong thực đơn:

Phiên bản này cho phép các bạn có thể điều chỉnh lại số học sinh dự kiến trong thực đơn khi mà thực đơn đã được xác nhận nhưng ngày cập nhật chưa thực hiện Bước 2 và Bước 3 ngay trong cửa sổ xây dựng thực đơn

  1. Điều chỉnh thừa thiếu tiền

Trong Bước 2 cân đối thực phẩm, hiện nay có thêm chức năng điều chỉnh tiền thừa thiếu tự động. Phần mềm sẽ điều chỉnh để cho tiền thừa thiếu về gần 0.

Điều chỉnh thừa thiếu tiền

  1.  Báo cáo Khẩu phần ăn và Thành phần dinh dưỡng hàng ngày

Hiện nay do yêu cầu của một số Phòng Giáo dục quận huyện. Biểu báo cáo được gộp hai biểu Khẩu phần ăn và Thành phần dinh dưỡng vào chung một biểu in trong giấy A4.

II. Môđun Quản lý tài chính

Chức năng cập nhật giá trị gia tăng hàng tháng được thêm tính năng đưa số liệu của tháng trước sang.

Thay đổi tính năng trong phần Nhập khẩu Biên lai thu tiền hàng tháng sang Phiếu thu tài chính cho thuận tiện. Ngoài ra số biên lai thu tiền của mỗi học sinh được cố định trong các tháng.

Thêm biểu báo cáo Danh sách học sinh đã nộp tiền và chưa nộp tiền.

Báo cáo bảng kê tiền nộp hàng tháng được thể hiện thêm thành 4 liên (cho 2 học sinh) trong tờ giấy A4 để tiết kiệm in ấn.

Môđun Quản lý tài chính

III. Tính năng in ấn biểu báo cáo

Đây là tính năng chung khi in ấn các biểu báo cáo trong tất cả các môđun. Bạn có thể chọn in trang chẵn, trang lẻ. Chọn các sheet cần in khi biểu báo cáo có nhiều sheet để in ấn.

tinhnang11112016III

Kính gửi quý khách hàng. Hiện nay Công ty BimBon Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý mầm non “Năm trong một BimBon” – Phiên bản ngày 24 tháng 10 năm 2016 có những tính năng mới sau đây:

I. Môđun Khẩu phần ăn:

I.1. Bước  1 –  xây dựng thực đơn: Nếu bạn đã xây dựng nhiều món ăn trong một bữa mà bạn muốn thay đổi món ăn thì chỉ việc xóa bỏ đi những món ăn bạn không muốn đưa vào.

image001

I.2. Bước 2 – Cân đối thực phẩm:

Hiện nay việc điều chỉnh P:L:G bạn có thể điều chỉnh định lượng các thực phẩm hoặc điều chỉnh tự động.

image002

Trong bước này, các mặt hàng quy đổi đơn vị tính để đặt hàng: Trứng gà, trứng vịt, quả chuối… sẽ được quy đổi số lượng để đặt hàng dễ dàng hơn.

Tổng số lượng của thực phẩm (cả nhà trẻ và mẫu giáo) đã được làm tròn số đến 0.05kg. Điều này sẽ hợp lý hơn trước vì chúng ta không thể cân được lượng thực phẩm quá nhỏ.

image003

Chức năng đặt hàng cho phép chúng ta có thể thêm những hàng kho (trong ngày đó không có hàng kho) để đặt hàng cùng trong ngày. Điều này hợp lý hơn vì thường các trường chúng ta đặt tất cả hàng kho đầu tháng để dùng trong tháng.

Hiện nay khi chúng ta đặt hàng. Phần mềm sẽ tự động lấy số lượng và đơn giá của mặt hàng đó khi chúng ta đặt hàng lần trước để áp dụng vào cho lần đặt hàng tiếp theo. Sau đó bạn có thể tự điều chỉnh đơn giá và số lượng nếu cần.

I.3. Tìm kiếm thực đơn trên mạng

Đây là chức năng hoàn toàn mới. Kho thực đơn trên mạng được BimBon Việt Nam xây dựng đưa lên dần dần. Khách hàng chỉ cần tìm cho mình thực đơn phù hợp nhất để tải xuống và áp dụng.

image004

II. Môđun Quản lý tài chính nội bộ

Hiện nay môđun này đã thêm vào một số biểu mẫu giúp người dùng theo dõi và quản lý số liệu thuận lợi hơn

image005

III. Môđun Khai báo và Danh mục

III.1. Phần danh mục các bữa ăn: Hiện nay chuẩn có 5 bữa ăn trong một ngày. Bạn có thể không chọn bữa ăn nào bằng cách đánh dấu vào chức năng Thực hiện/Không thực hiện để ẩn bữa ăn đó.

image006

III.2. Quản lý người dùng

Đối với các trường có nhiều người sử dụng hệ thống phần mềm này. Chúng ta cần tạo người dùng và phân quyền cho họ.

image007

Hiện nay phân quyền đến các môđun và quyền thực hiện chức năng trong mỗi môđun.