Lựa chọn gói sản phẩm

Năm trong Một BimBon

Thực đơn và khẩu phần ăn

Xem thêm các tính năng

Mua ngay

Phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng: 1,500,000 vnđ
Phí duy trì: 1,000,000 vnđ/năm
Xem thêm các tính năng

Mua ngay

Phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng: 1,000,000 vnđ
Phí duy trì: 500,000 vnđ/năm

Khai báo hệ thống và danh mục

green_tick
green_tick

Quản lý học sinh

green_tick

Quản lý giáo viên

green_tick

Thực đơn và khẩu phần ăn

green_tick
green_tick

Quản lý tài chính

green_tick

Sổ liên lạc điện tử

green_tick

Đặt dữ liệu máy chủ

Dịch vụ này cho phép bạn làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào
Phí gửi dữ liệu máy chủ: 1,000,000 vnđ/năm Phí gửi dữ liệu máy chủ: 1,000,000 vnđ/năm
Mua ngay Mua ngay
Xem thêm tính ưu việt arow_batdau Xem thêm tính ưu việt arow_batdau
Tên trường:
Người đại diện:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Thông tin thêm:
 Có sử dụng dữ liệu máy chủ
Tên trường:
Người đại diện:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Thông tin thêm:
 Có sử dụng dữ liệu máy chủ